Χόνδρική Πώληση | Αττική και Πανελλαδικά

ekret@otenet.gr 210 - 3479 318

1. Ορισμοί

• Οι όροι «εμείς» και «Εταιρεία» αναφέρονται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΡΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΕΚΡΕΤ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Κηφισού αρ. 78, με ΑΦΜ 094509234, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
• Οι όροι «εσείς» και «χρήστης» αναφέρονται σε κάθε άτομο που επισκέπτεται-χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο.
• Ο όρος «ιστότοπος» και «ιστοσελίδα» αναφέρεται στον παρόντα ιστότοπο, ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία.
• Ο όρος «GDPR» αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

2. Εισαγωγή
Η Εταιρεία με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει των πελατών της, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, προς εξασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσής της με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας & Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του GDPR.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας, πως προστατεύονται και ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσης που χορηγείται μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως αναλύεται κατωτέρω, και υπό την προϋπόθεση ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί δυνάμει της παρούσας Πολιτικής για το είδος των δεδομένων, τον σκοπό, την έκταση της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να βασίζεται και σε άλλη νομιμοποιητική βάση πέραν της συγκατάθεσης, όπως είναι η εκτέλεση σύμβασης και η συμμόρφωση με άλλες νομικές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα για τη χορήγηση της συγκατάθεσής σας μέσω της ιστοσελίδας μας, για να καταστεί δυνατή η υποβολή της φόρμας επικοινωνίας, πρέπει να φτάσετε έως το τέλος της γραμμής κύλισης, στο οποίο βρίσκεται η παρούσα Πολιτική και ακολούθως, αφού είναι βέβαιο ότι ενημερωθήκατε, να επιλέξετε το «Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικότητας & Προσωπικών Δεδομένων» της συγκατάθεσης για να προχωρήσετε στην καταχώριση των στοιχείων σας.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, κάθε φυσικό πρόσωπο αποδέχεται την Πολιτική αυτή και δεσμεύεται από τους όρους της.

3. Τι είναι τα «Προσωπικά Δεδομένα» και η «Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» (Άρθρο 4 GDPR)
1) Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
2)  Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας
Μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας και κατόπιν της συγκατάθεσής σας, η Εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Ενώ, από τους πελάτες της, προς την εκπλήρωση των σκοπών της σύμβασης, η Εταιρεία συλλέγει ενδεικτικά τα εξής προσωπικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) κτλ.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς: α) για την επικοινωνία σας με την Εταιρεία, κατόπιν δικού σας αιτήματος, β) για την ενημέρωσή σας σχετικάμε τις υπηρεσίες μας και ό,τι άλλο επιθυμείτε να γνωρίζετε για την Εταιρεία, κατόπιν δικού σας αιτήματος, και γ) για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων παρατέθηκαν ανωτέρω, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5. Ποια είναι τα νόμιμα δικαιώματά σας
Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να αιτηθείτε οποτεδήποτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία μας, τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (Δικαίωμα Πρόσβασης).

Εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ώστε να προβούμε στις απαιτούμενες διορθώσεις (Δικαίωμα Διόρθωσης).

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για κάποιο συγκεκριμένο και νόμιμο σκοπό, μπορείτε να μας ζητήσετε να προχωρήσουμε σε διαγραφή τους (Δικαίωμα Διαγραφής).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ή να εναντιωθείτε σε αυτή για λόγους που σας αφορούν. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, αποστέλλοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  (Δικαίωμα Εναντίωσης).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας, με την υποβολή σχετικής αίτησης μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη εντός εύλογου χρόνου ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή
Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr, Τα δικαιώματά μου, Καταγγελία στην Αρχή).

6. Μεταφορά και διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας δεν μοιράζεται ούτε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από τον νόμο ή συνιστά αναγκαία ενέργεια για την εκπλήρωση συμβατική μας υποχρέωσης απέναντι σας. Η Εταιρεία έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της αναφορικά με την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και βελτιώνει διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή.

7. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι σε ισχύ η σύμβασή σας και προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία. Εφόσον δεν έχουμε υποχρέωση τήρησης από τον νόμο, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως μόλις καταστεί περιττή η χρήση τους για κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς. Tα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ενός έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία.

8. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία που κοινοποιείτε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχο μας και μόνο κατ’ εντολή μας. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η επιχείρηση επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας.

9. CΟΟΚΙΕS
Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox, InternetExplorer) που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν στον διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες κάνοντας την χρήση του ιστοτόπου www.ekret.gr πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για εσάς. Τα cookies μας επιτρέπουν να ενεργοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες που κάνουν την πλοήγησή σας πιο εύκολη όσον αφορά την εξυπηρέτησή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των cookies παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική cookies.

10. Τροποποιήσεις στην Πολιτική
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση, προκειμένου να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει την διαρκή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR.

Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.


11. Επικοινωνήστε μαζί μας
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο σχετικά με την παρούσα Πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

COM_VIRTUEMART_CART_OVERVIEWX